• DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI VPTRANS LOGISTICS

    1. Khái niệm khai báo hải quan Khai báo hải quan tức làm những thủ tục hải quan cần thiết khi xuất – nhập khẩu hàng hóa. Đó là những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi […]