Tiêu điểm chính sách hải quan tháng 9/2018

30/09/2018

Từ ngày  17/9 đến ngày 23/9/2018, Cổng Thông tin điện tử hải quan đã cập nhật một số văn bản về tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu, phân loại thép chữ H và chữ I, bãi bỏ nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành tài nguyên, môi trường.

Phân loại thép chữ H và chữ I

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 5468/TCHQ-TXNK ngày 19/9/2018 gửi Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc phân loại thép chữ H và chữ I.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất chỉ áp dụng TCVN 7571-16:2017 và TCVN 7571-15:2006 làm cơ sở phân biệt thép chữ H và chữ I.

Theo đó, các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 24/7/2017 thì áp dụng TCVN 7571-16:2017 và TCVN 7571-15:2006 để phân biệt thép chữ H, chữ I làm cơ sở xác định đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo quy định của Bộ Công Thương. Đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 24/7/2017 thì áp dụng chú giải chi tiết Danh mục HS để xác định thép chữ H, chữ I.

Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Ngày 19/9/2018, Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BCT ngày 19/9/2018 về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên.

Cụ thể, kể từ ngày 05/11/2018, thương nhân nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên không phải đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại Bộ Công Thương mà chỉ cần làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

Bãi bỏ nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành tài nguyên, môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Bộ TNMT đã đơn giản hóa nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành tài nguyên môi trường như: Bãi bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Bãi bỏ quy định thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký với Bộ TNMT;  Bãi bỏ thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC tại Bộ TNMT…

Tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ​về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra một số các giải pháp trong đó có các nội dung nổi bật như:

– Từ ngày 01/10/2018, không cho phép nhập khẩu phế liệu thông qua các cửa khẩu bằng đường bộ và đường sắt vào Việt Nam; – Không cấp mới Giấy xác nhận, không gia hạn Giấy xác nhận đối với đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu. Không cấp phép cho các cơ sở sản xuất nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế, xử lý và bán lại nguyên liệu. Không cho phép hoạt động đối với các làng nghề tái chế gây ô nhiễm môi trường

– Áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa các lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam. Kiên quyết buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Ngoài ra, trong tuần Cổng TTĐT Hải quan cũng đã cập nhật một số văn bản khác như: Công văn số 5391/TCHQ-GSQL hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59 và Thông tư 39;  công văn số 5464/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng thực hiện rà soát phân loại mặt hàng nhóm 84.18; Công văn số 5452/TCHQ-GSQL gửi Bộ Công Thương đề nghị giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện Luật Quản lý Ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP; công văn số 5446/TCHQ-GSQL ngày 19/9/2018 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Bài viết liên quan