Tiếp tục hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy móc, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố trong việc bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng khi thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg, để thống nhất việc phối hợp trong công tác nghiệp vụ giữa chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai và chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa.

tiep tuc huong dan thu tuc nhap khau may moc day chuyen cong nghe da qua su dung Quản lý chặt chẽ máy móc, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu
tiep tuc huong dan thu tuc nhap khau may moc day chuyen cong nghe da qua su dung Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng phải khai báo rõ mục đích
tiep tuc huong dan thu tuc nhap khau may moc day chuyen cong nghe da qua su dung
Chi cục Hải quan Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) kiểm tra máy móc NK. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, đối với tờ khai hải quan được hệ thống phân luồng Vàng, khi kiểm tra hồ sơ hải quan, căn cứ văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản của người khai hải quan theo mẫu (trong đó có ghi tên tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định, thừa nhận thực hiện việc giám định lô hàng), công chức hải quan kiểm tra hồ sơ xác nhận cho phép đưa hàng về bảo quản, đồng thời cập nhật thông tin về tổ chức giám định và để nghị chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa niêm phong hải quan trên hệ thống E-Customs để bàn giao cho tổ chức giám định.

Căn cứ thông tin trên hệ thống, công chức hải quan tại chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa niêm phong toàn bộ lô hàng, lập Biên bản bàn giao theo mẫu, giao cho người khai hải quan chuyển đến tổ chức giám định.

Kết quả giám định có xác nhận của tổ chức giám định về việc tiếp nhận lô hàng còn nguyên niêm phong hải quan là cơ sở để cơ quan Hải quan thông quan, không yêu cầu tổ chức giám định phải xác nhận hồi báo việc tiếp nhận lô hàng.

Đối với tờ khai hải quan được hệ thống phân luồng Đỏ, trường hợp việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện đồng thời với việc giám định, công chức hải quan cùng giám định viên lập Biên bản chứng nhận việc kiểm tra thực tế, không phải niêm phong hải quan và lập Biên bản bàn giao lại cho tổ chức giám định.

Trường hợp việc kiểm tra thực tế hàng hóa không được thực hiện đồng thời với việc giám định, sau khi hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan niêm phong hoặc chụp ảnh toàn bộ lô hàng (nếu không thể niêm phong) và bàn giao cho người khai hải quan để giao lại cho tổ chức giám định.

Kết quả giám định có xác nhận của tổ chức giám định về việc tiếp nhận lô hàng còn nguyên niêm phong hải quan cũng là cơ sở để cơ quan Hải quan thông quan, không yêu cầu tổ chức giám định phải xác nhận hồi báo việc tiếp nhận lô hàng.